Lekkie samochody ratowniczo-gaśnicze

Bezpieczeństwo - Funkcjonalność - Jakość

Czym jest karosacja samochodu pożarniczego?

Braża pożarnictwa jest dość dobrze rozwiniętą gałęzią służb mundurowych w Polsce. Na codzień można spotkać się z Ochotniczymi Strażami Pożarnymi, które jak wskazuje nazwa pełnią tę funkcję z zamiłowania oraz Państwowymi Strażami Pożarnymi, które w swoich szeregach mają strażaków zawodowych. Tak znana tematyka dotycząca straży pożarnych w Polsce sprawia, że bardzo często słyszy się o zabudowach zwykłych pojazdów, czy to ciężarowych czy aut typu bus oraz przystosowywaniu ich do pracy w warunkach, w których standardowy samochód mógłby sobie nie poradzić. Wszystkie te działania związane z zabudową oraz przeróbką pojazdów na samochody pożarnicze, ratownicze czy gaśnicze noszą nazwę karosacji.

Karosacja samochodów pożarniczych - co obejmuje?

Karosacja to bardzo szerokie pojęcie, ponieważ obejmuje wiele działań i prac związanych z przeróbką lub przystosowaniem konkretnego modelu samochodu do celów pożarnictwa, tak by spełniał wszelkie normy i wymagania umożliwiając tym samym wykonywanie czynności ratowniczo-gaśniczych podczas akcji pożarniczych. W skrócie można powiedzieć, że karosacja obejmuje modernizację samochodów pożarniczych lub zabudowę podwozi ciężarowych albo osobowych na samochody specjalne pożarnicze.

Na czym polega karosacja pojazdów?

Pojazdy pożarnicze muszą spełniać szereg wymagań określonych w normach i rozporządzeniach, aby mogły być wykorzystywane podczas akcji ratowniczo-gaśniczych, dlatego dostosowanie funkcjonalności pod samochód pożarniczy obejmuję ingerencję w zdecydowaną większość elementów pojazdu. Karosacja jest wykonywana począwszy od dostosowania kabiny samochodu dostosowując ją pod konkretne wymagania jednostki pożarniczej, która to określa ilość miejsc i drzwi.

Następnym etapem jest wykończenie i wyposażenie kabiny zespolonej, która zawiera wykonanie i zamonotowanie półek, gdzie zostanie zamontowana radiostacja, radio oraz elektronika do sterowania m.in. sygnałami świetlnymi. Wykończenie kabiny obejmuje ocieplenie ścian, montaż uchwytów zgodnych ze specyfikacją zamawiającego, ale także ułożenie odpowiedniej antypoślizgowej wykładziny na podłodze.

Sama zabudowa nadwozia pożarniczego polega na montażu półek, przeróbkach konstrukcyjnych, tak by sprzęt pożarniczy w całości zmieścił się w tylnej zabudowie, a jednocześnie wymiary całego zabudowanego samochodu pożarniczego były zgodne z przepisami o ruchu drogowym.

zabudowa pojazdów pożarniczych Częstochowakarosacja pojazdów pożarniczych Częstochowa

Kolejnym etapem jest zainstalowanie zbiornika wodnego o podanej przez zamawiającego pojemności wraz z układem zbezpieczającym przed wypływem wody ze zbiornika podczas jazdy. Cała instalacja wodna musi zostać połączona ze zbiornikiem, tzn. pompy, zawory, układy obniżające ciśnienie muszą zostać dobrane zgodnie z wymaganiami technicznymi.

Co istotne, większość zamówień dotyczących zabudowy pojazdów pożarniczych posiada w specyfikacji montaż zbiornika na środek pianotwórczy oraz całą instalację umożliwającą bezpieczną eksploatację przez strażaków podczas akcji ratowniczo-gaśniczych.

Aby samochód poddany karosacji mógł zostać dopuszczony do ruchu jako pojazd specjalny musi posiadać odpowiednie oznakowanie, co w tym przypadku oznacza posiadanie urządzeń sygnalizacyjno-świetlnych i dźwiękowych, urządzeń akustycznych oraz  polakierowanie karoserii samochodu pożarniczego tak, by cała zabudowa była w kolorze białym i czerwonym tzw. czerwień sygnałowa.

 

Jakie samochody są poddawane karosacji (zabudowie pożarniczej)?

W Polsce nie ma jednego odpowiedniego modelu samochodu, który najlepiej spełnia wymagania służb pożarniczych. Duża różnorodność w oczekiwaniach sprawia, że podejście do wykonywanych zabudów pojazdów pożarniczych jest indywidualne, a końcowy efekt w dużej mierze zależy od potrzeb zamawiającego. Bez względu czy mówimy o karosacji samochodu ciężkiego czy chcemy zmodyfikować lekki samochód ratowniczo-gaśniczy, na obecną chwilę nie stanowi to problemu, gdyż każdy model może zostać odpowiednio przystosowany do założonych mu celów.